Algemeen

Wegens beperkte houdbaarheid (ook wel uitgelegd als “kort houdbaar”) zijn al onze sea moss gels niet retourneerbaar. Deze producten zijn maar zo kort houdbaar, dat tegen de tijd dat deze geretourneerd zijn niemand er nog iets aan heeft.

Bij de aankoop van alle andere producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Wegens hygiënische en gezondheidsrisico’s kunnen deze producten allen verzegeld retour gestuurd worden. De herroeping zal vervallen wanneer de verzegeling gebroken is. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De terugbetaling zal binnen maximaal 14 dagen plaatsvinden vanaf de aanmelding van de retour. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Daarnaast dient de consument de verzendkosten voor de herroeping van de producten zelf te betalen.

Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bestellingen incl. sea moss gels naar een pick-up point

Wanneer er gekozen wordt om een bestelling (incl. sea moss gels) te laten leveren bij een DHL pickup point is het de eigen verantwoordelijkheid van de consument om deze tijdig op te halen. Wij kunnen helaas geen restitutie geven wanneer de producten (sea moss gels) niet meer goed zijn doordat het pakket niet binnen 3-4 dagen opgehaald is.

De uitzondering hier is wanneer de bestelling vertraging heeft bij DHL en het pakket later aankomt op het DHL pick-up point, in dit geval heeft de consument wel recht op een restitutie.

Retour aanmelden

Wilt u een retour aanmelden of zijn er andere problemen met uw bestelling, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er van overtuigd dat we samen een toepasselijke oplossingen kunnen vinden.

Neem contact met ons op via info@seamossmountain.com of via WhatsApp +31 6 23291979.